Voor de eerste 3 combinatiebehandelingen Dorn-therapie/Breussmassage en de volledige behandelingen voetzonereflexologie
wordt een standaard tarief van 39 euro per behandeling berekend


Uitzonderingen:

De verkorte voetreflexbehandeling en de ontspanningsmassage bied ik u aan voor 25 euro per behandeling.

Graag contant betalen of op de dag van de behandeling per bank overmaken.

Uit ervaring weet ik, dat het in het belang van het resultaat is van de gecombineerde Dorn-behandeling zoals ik hem geef, dat u
de eerste 3 behandelingen ontvangt met een tussenpoos van één week.
Zo zult u het beste kunnen beoordelen wat de behandeling voor u doet.


De eerste 4 voetzonereflex-behandeling worden meestal ook gegeven met tussenpoos van een week, om een juist beeld van de werking van de behandeling te krijgen.

WAAROM ZO GOEDKOOP IN VERGELIJKING MET ANDERE BEHANDELAARSTARIEVEN?
Veel mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen of zijn te druk en negeren daardoor vaak de roep van hun lichaam om iets te gaan doen aan zeurende pijnen of chronische kwalen, terwijl tijdig ingrijpen vaak behoedt voor veel ernstiger klachten.
Aangezien fysiotherapeut, chiropractor, osteopaat of manueel therapeut vaak vanuit de (aanvullende) verzekering vergoed wordt, wordt eerst die weg bewandeld.
Als dat niet voldoende helpt komen mensen vaak bij mij terecht.

Ik geloof in mijn behandelingen op de manier waarop ik ze nu geef.
Het is mijn overtuiging dat de mate van professionaliteit van een behandeling niet per definitie uitgedrukt hoeft te worden in de hoogte van de prijs voor de behandeling.
Doordat er wel vaak zo gedacht wordt, is een behandeling in de complementaire sector voor velen financieel onbereikbaar aan het worden. Hier werk ik niet aan mee.
Ik wil kwaliteit en professionaliteit bieden voor een betaalbare prijs voor iedereen.

Vaak komen klanten die ik behandel niet in aanmerking voor een vergoeding.
Als ik normale tarieven aan zou houden, zou dat als consequentie voor mij hebben dat ik vaak met pijn in het hart mensen met kwalen zou zien lopen, waarvan ik weet, dat ik hoogstwaarschijnlijk goed hulp zou kunnen bieden.
Deze mensen komen vervolgens niet bij mij vanwege het "niet-vergoed" worden of kúnnen meerdere behandelingen gewoonweg niet betalen.

Mijn lidmaatschap als beroepslid van de Bond van Europese Reflexologen, een bond die de vrijheid van therapeuten respecteert, geeft u de garantie dat ik iedere twee jaar getoetst word op mijn kennis. Lidmaatschap van de BER zorgt ervoor dat een aantal ziektekostenverzekeraars de voetreflexologiebehandeling vanuit de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Zie welke ziektekostenverzekeraars op de website van de BER

Ik ga er van uit dat een ieder die komt voor een Dorn-therapie/Breuss-massage behandeling, of voetzonereflexbehandeling bereid is om samen met mij te werken aan zijn/haar gezondheid.